ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απεντομώσεις
Απολυμάνσεις
Μυοκτονίες
Ασφάλεια Τροφίμων
Απώθηση Πτηνών και Ερπετών
Ναυτιλία
Ειδικοί καθαρισμοί
Διακριβώσεις

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η PEST-TET είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Πραγματοποιεί τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εξοπλισμός Χώρων
Οργανα Μέτρησης
Καθαριστικά και Απολυμαντικά