Επιστροφή
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Σε χώρους που αποθηκεύονται πρώτες ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων (αλεύρι, ζάχαρη κ.λ.π.), η PEST-TET πραγματοποιεί καθαρισμό-μηχανική απεντόμωση πριν τη χημική, ώστε να αφαιρεθούν τα υπολείμματα του αποθηκευμένου προϊόντος, στα οποία φωλιάζουν και πολλαπλασιάζονται τα έντομα. Έτσι επιτυγχάνεται το βέλτιστο υγειονομικό αποτέλεσμα και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παραγωγική διαδικασία.

© pest-tet.gr | Design by Mich