Επιστροφή
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ
Βασική παράμετρος ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων είναι η συνεχής και ακριβής μέτρηση των βασικών παραμέτρων (θερμοκρασία, επίπεδα υγρασίας κλπ) κατά την επεξεργασία, τη συντήρηση και τη διακίνησή τους.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ακριβής μέτρηση των παραμέτρων αυτών, η PEST-TET παρέχει υπηρεσίες διακρίβωσης οργάνων μέτρησης (π.χ. θερμόμετρα, υγρασιόμετρα, καταγραφικά κα).

Η διακρίβωση γίνεται σε διαπιστευμένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

© pest-tet.gr | Design by Mich