Επιστροφή
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Στα πλαίσια των διατάξεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που αφορούν στις πιστοποιημένες με HACCP/ISO22000 επιχειρήσεις, η Εταιρία αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την υποστήριξη λειτουργίας Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ).

© pest-tet.gr | Design by Mich