Επιστροφή
ΑΠΩΘΗΣΕΙΣ...

Απώθηση Ανεπιθύμητων Πτηνών

Η εταιρία PEST-TET δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των πτηνών σε χώρους υγειονομικά ευαίσθητους, σπίτια, δημόσια κτίρια με ακίδες, δίχτυα, χαμηλή τάση κ.α.

Όλες οι μέθοδοι αποσκοπούν στην απώθηση των πτηνών χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτωσής τους.

Αντιμετώπιση Ερπετών & Θηλαστικών

Σε χώρους κοντά στην ύπαιθρο (εξοχικές κατοικίες, κατασκηνώσεις κ.λ.π.) είναι σύνηθες το φαινόμενο της εμφάνισης ερπετών και μικρών θηλαστικών όπως κουνάβια, αλεπούδες κ.α. Η Εταιρία εφαρμόζει απωθητικές ουσίες που κρατούν τα ερπετά μακριά από τους χώρους χρήσης των ανθρώπων και των κατοικίδιων.

Για τα  άγρια θηλαστικά τοποθετούνται κλωβοί που τα παγιδεύουν ώστε με ασφάλεια να απομακρύνονται και να ελευθερώνονται στη φύση.

© pest-tet.gr | Design by Mich